Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XVI sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:


  1. Uchwała Nr XVI//124/20 w sprawie: stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego wsi Kamionka Mała z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: wyznaczenia inwestycji na rok 2020 na terenie sołectwa Kamionka Mała.
  2. Uchwała Nr XVI//125/20 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 r.,
  3. Uchwała Nr XVI//126/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 – 2029,
  4. Uchwała Nr XVI//127/20 w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 r.,
  5. Uchwała Nr XVI//128/20 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Laskowa na rok szkolny 2019/2020,
  6. Uchwała Nr XVI//129/20 w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2020 roku.