Urząd Gminy Laskowa informuje, że z dniem 31 sierpnia 2020 r. upływa termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.