ukryty

Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Laskowa". Strategia ta będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych deficytów i wymiernych potrzeb mieszkańców wraz z określeniem kierunków rozwoju naszego regionu w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji. Elektromobilność to ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Aby jak najlepiej poznać Państwa preferencje i sugestie dotyczące transportu na terenie gminy, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych pól. Dane pozyskane dzięki ankiecie będą podstawą dla sporządzenia rzetelnego dokumentu diagnozującego problemy i potrzeby Mieszkańców Gminy Laskowa. - Ankieta