Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej zwraca się z prośbą do Rodziców dzieci, które od 1 września 2020 r. będą uczęszczać do Samorządowego Przedszkola w Laskowej o podpisanie umowy o świadczenie usług.

Umowę należy pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Aktualności (zslaskowa.edu.pl) i wydrukować w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron. Umowy będą również dostępne przy wejściu do szkoły. Wypełnioną i podpisaną umowę (1 egzemplarz) należy złożyć w sekretariacie Zespołu do dnia 19 sierpnia 2020 r.

Umowa stanowi potwierdzenie, że dziecko będzie korzystać z wychowania przedszkolnego.