ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE DYSKUSYJNE NT. OBSZARU NATURA 2000


Podczas spotkania:

Przedstawimy wyniki projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000”.

Odpowiemy na pytania:


• Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszom?

• Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego społeczeństwa?

• Jakie są możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami objętymi programem Natura 2000?

Spotkanie wzbogacone będzie o pokaz ścieżki wirtualnej przez lokalny obszar Natura 2000 oraz multimedialnej diaporamy o przyrodzie karpackich rzek.


Data spotkania: 22.01.2020

Godzina spotkania: 9.30


Miejsce spotkania: Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku Tymbark 626

Pliki do pobrania