ukryty

Wniosek Gminy Laskowa na zadanie pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 zakwalifikował się do współfinansowania. Obecnie jest na etapie oceny formalnej.

Inwestycja obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Laskowej – osiedle „Folwark”, „Krawcówka"oraz w Jaworznej.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2021-2023

Całkowite koszty inwestycji: 3 709 542,53 PLN, w tym:

- wnioskowana kwota dotacji: 1 919 009,00 PLN

- wysokość środków własnych: 1 790 533,53 PLN