Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej prowadzi rekrutację do Samorządowego Przedszkola w Laskowej oraz do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony internetowej Zespołu z zakładki „Aktualności”, wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły do 28 lutego 2020 r.