Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej zwraca się z prośbą o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami do tych niezbędnych.


PROSIMY KLIENTÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI SPRAWY ZAŁATWIAĆ POPRZEZ DOSTĘPNE CYFROWE ŚRODKI KOMUNIKACJI:


– ePuap

– EMPATIA

– BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

– OŚWIADCZENIA Z PODPISEM LUB INNE DOKUMENTY MOŻNA TAKŻE ZESKANOWAĆ, ZROBIĆ ZDJĘCIE TELEFONEM I ODESŁAĆ NA ADRESY MAILOWE: gops@laskowa.pl


W przypadku kontaktu w celach informacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: 018 3333 025 018 3378 804


Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania koronawirusa.


Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.