Od 1 marca 2020r realizowany jest Projekt RPMP.10.01.02-12-0178/19 pn.”Przedszkola Równych Szans w Gminie Laskowa”, którego celem jest przystosowanie samorządowego, publicznego przedszkola w Laskowej oraz w Ujanowicach dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych za pomocą poszerzenia oferty o dodatkowe zajęcia, podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dostosowania przedszkoli do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez wyposażenie sal w niezbędne materiały edukacyjne, a także adaptację pomieszczeń umożliwiających efektywną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.


Zadania wymienione w projekcie są na bieżąco wykonywane przez przedszkole w Laskowej oraz w Ujanowicach. Aktualnie w przedszkolu w Laskowej zakupiono i zamontowano meble ze stali nierdzewnej i urządzenia potrzebne do wyposażenia kuchni, są to: szafki z drzwiami przesuwnymi, zlew 2 komorowy i 1 komorowy, stoły z półką oraz szafy przelotowe.


Nauczyciele pracujący w przedszkolach w Laskowej oraz Ujanowicach aktualnie biorą udział w szkoleniach oraz odbywają studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej, Terapii pedagogicznej, a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W sferze dokształcania kadry 5 nauczycieli z przedszkola w Laskowej realizuje studia podyplomowe, uczestnicząc obecnie w zajęciach w formie e-learningu.


W przedszkolu w Ujanowicach doposażono kuchnię w zmywarkę gastronomiczną z wyparzaczem oraz w kuchnię gazową z piekarnikiem. Zakupiono karuzelę, huśtawkę oraz zestaw zabawowy w celu wyposażenia placu zabaw na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.


Ponadto zostały zakupione materiały edukacyjne niezbędne do utworzenia sali sensorycznej i terapeutycznej. Ze środków uzyskanych z cross-financingu dokonano demontażu poprzednich drzwi wewnętrznych, poszerzono wejście a następnie zamontowano nowe drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania