ukryty

Urząd Gminy Laskowa informuje, że pobór wody pitnej z wodociągu gminnego w Laskowej, będzie możliwy od dnia 01 lipca 2020 roku w godzinach 7:00 – 20:00 z zaworu przy hydrancie znajdującym się przed budynkiem KUKS Laskovia obok boiska sportowego. Z poboru wody mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Laskowa.