Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XV sesja Rady Gminy.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2020 - 2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” i zasad partycypacji Gminy w tym projekcie.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.