Urząd Gminy Laskowa informuje, że z dniem 31 maja 2020 r. upływa termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.