Konkurs pn. „Kapliczki Małopolski 2020” skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego. Warunkiem złożenia wniosku jest nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki z Gminą na obszarze której znajduje się dany obiekt.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac. Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Obiekty, przy których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Pliki do pobrania