ukryty

Na zlecenie Powiatu Limanowskiego, firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie styczeń – maj 2020 roku prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Laskowa.

Wykonawca prac informuje, że od dnia 27 stycznia 2020r. pracownicy Firmy MGGP S.A. rozpoczną prace na obrębach Kamionka Mała i Krosna mające na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach, lokalach oraz użytkach gruntowych zabudowanych przeprowadzając wywiad terenowy na każdej posesji.

W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o budynkach i lokalach dla gminy Laskowa.

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (DZ.U. z 2019r., poz. 393 z późn. zmianami ) izostaną one wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

.