"Język tworzy wspólnotę, sprawia,

że czujemy się związani z narodem,

ludem lub plemieniem. Poprzez język

uczestniczymy w tej wspólnocie."

Jan Paweł II


20 lutego 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z klas IV-VI pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pana Piotra Stacha.

Na wstępie Pani Dyrektor Monika Miś serdecznie powitała gości. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów reprezentujących poszczególne szkoły. Życzyła im powodzenia w ortograficznych potyczkach oraz przysłowiowego połamania pióra. Słowa wdzięczności popłynęły do polonistów za propagowanie czystości języka polskiego i krzewienie jego kultury, rozbudzanie w uczniach motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Pani Dyrektor gorąco podziękowała Pani Paulinie Ablewicz, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Limanowej, za przewodniczenie Komisji Konkursowej oraz ułożenie tekstu konkursowego dyktanda, inspirowanego 100-leciem urodzin Jana Pawła II i nawiązującego do wędrówki Ojca Świętego po Tatrach.

Nim uczniowie zaczęli zmagać się z dyktandem wysłuchali wiersza „Ortograficzny Anioł Stróż”. Tekst wyrecytował Piotr Bielecki, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „Pierścień Świętej Kingi”.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy dokładnie sprawdzali teksty, gdyż czasem o miejscu w czołówce decydował przecinek lub niewielki błąd literowy.

Po wnikliwej ocenie prac wyłoniono zwycięzców. W ortograficznych zmaganiach najlepsza okazała się Julia Olchawa (Szkoła Podstawowa w Jaworznej). Drugie miejsce zajęła Wiktoria Jarzmik (Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej) a na trzecim uplasowała się Julia Pacholik (Szkoła Podstawowa w Ujanowicach).

Pan Wójt wszystkim uczestnikom konkursu wręczył nagrody i pogratulował im ortograficznej wiedzy. Podziękował nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu a Pani Paulinie Ablewicz za współpracę z nauczycielami naszej Gminy.

Pliki do pobrania