ukryty

Gmina Laskowa realizuje następujące inwestycje drogowe:

1. Remont drogi gminnej nr 2530119 "Ujanowice - Osiedle Centrum" (odcinek nr 1 - w km 0+000 - 0+534, odcinek nr 2 - w km 0+000 - 0+098, odcinek nr 3 - w km 0+000 - 0+208) w m. Ujanowice, Gmina Laskowa"

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o. o.

Całkowity koszt zadania: 682 319,58 PLN, w tym:

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim – 471 953,00 PLN

- środki własne: 210 366,58 PLN

2. Przebudowa drogi gminnej nr 2530055 "Laskowa - Jaworzna - Łęg w miejscowości Laskowa, Gmina Laskowa (odcinek nr 1 - sięgacz w km 0+193 na odcinku od km 0+000-0+290, odcinek nr 2 - sięgacz w km 0+564 na odcinku od km 0+000-0+360)"

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o. o.

Całkowity koszt zadania: – 476 136,50 PLN, w tym:

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim – 329 375,00 PLN

- środki własne – 146 761,50 PLN