Urząd Gminy Laskowa informuje, że w dniach 15-16 maja 2020 r. i 29-30 maja 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujanowicach przy oczyszczalni ścieków będzie otwarty w godzinach piątek: 14-18, sobota 10-14. Przypominamy, że w celu pozostawienia odpadów należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz przyjęcia odpadów (dostępny u pracownika PSZOK), a następnie należy umieścić posegregowane już odpady

w odpowiednich kontenerach.