Urząd Gminy Laskowa informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją dot. pandemii koronawirusa, dbając o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników informujemy, że w celu naliczania opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej Gminy Laskowa oraz naliczania opłat za wodę z wodociągu Ujanowice – Kobyłczyna ilość odprowadzonych ścieków oraz zużytej wody ustala się na podstawie średniego zużycia.