Urząd Gminy Laskowa informuje, że z dniem 30 listopada 2020 r. upływa termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.