Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, w porozumieniu z ks. Proboszczem Parafii w Żmiącej, Sołtysem i Radą Sołecką w Żmiącej, planują w dniu 16.08.2020 roku (niedziela) w ramach,Gminnych Dożynekzorganizować XXIII G minny Konkurs Wieńców Dożynkowych.


Wykonane Wieńce, zostaną poświęcone w trakcie Mszy Świętej Dziękczynno – Dożynkowej w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żmiącej o godz. 14 00, którą sprawował będzie ks. Biskup Andrzej Jeż – Biskup tarnowski.


Konkurs wieńców odbędzie się na parkingu przy plebanii Kościoła w Żmiącej.

Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny wieńców oraz przyzna odpowiednie miejsca i nagrody.

Pliki do pobrania