ukryty

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci”.


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Piotra Pawła Michałowskiego. Żegnamy Człowieka niepospolitego, życzliwego i gościnnego. 

Dziedzic z Laskowej od pięciu lat przyjmował w swoim dworze pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz młodzież i nauczycieli Laskowskiej Ziemi. Wspólnie odkrywaliśmy tajemnice Dworu Michałowskich, poznawaliśmy dziedzictwo kulturowe Małej Ojczyzny, uczyliśmy się szacunku dla przeszłości. Pan Piotr towarzyszył tym spotkaniom jako troskliwy gospodarz, żywy dyskutant, barwny gawędziarz.

Cześć Jego pamięci!

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. KEN w Krakowie


Kraków-Laskowa, 29 listopada 2019 roku