Urząd Gminy Laskowa zaprasza do składania ofert na wycinkę i zwózkę drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa.