Wdniu 07.09.2019r. w miejscowości Laskowa odbyły się ćwiczenia praktyczne podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu limanowskiego pod kryptonimem „Laskowa 2019” Ćwiczenia poprzedzone były ćwiczeniami aplikacyjnymiw dniu 06-09-2019 r.które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, a uczestniczyły w nich wszystkie podmioty i służby współdziałające w tym przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Laskowej i przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Limanowej. Celem ćwiczeń aplikacyjnych i praktycznych obu zespołów zarządzania kryzysowego było przećwiczenie i analiza procedur w przypadku zdarzeń masowych w zakresie zabezpieczenia osobom mniej poszkodowanym transportu z miejsca zdarzenia do tymczasowego schronienia, zapewnienia im opieki psychologicznej oraz wyżywienia. Ponadto w ćwiczeniach praktycznych w Laskowej brały udział: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza KP PSP w Limanowej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z KM PSP w Nowym Sączu, 26 jednostek OSP z terenu powiatu limanowskiego w tym jednostka OSP Laskowa, pluton z kompanii gaśniczej "RABA" Małopolskiej Brygady Odwodowej, ratownicy GOPR, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, członkowie radio klubów SP9RNS i SP9KRJ działający w strukturach SP EmCom. Rozbudowany scenariusz ćwiczeń obejmował m.in. wypadek przy pracach ziemnych, zderzenie autobusu z 4 samochodami (wypadek masowy) oraz poszukiwania paralotniarzy.

ukryty