Wójt Gminy Laskowa informuje o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z poźn. zm) zawiadamiam; że w dniach: od 23.09.2019 r. do 04.10.2019 r w godzinach od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Laskowa, pokój nr 10 zostanie udostępniony do wglądu, na pisemny wniosek zainteresowanego, spis wyborców.


Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach