Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że w dniu 30 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej (budynekOchotniczej Straży Pożarnej) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie z ks. Jerzym Smoleniem, na spotkanie zapraszamy opiekunów osób z niepełnosprawnością.