Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Gmina Laskowa realizuje zadanie pn. „Program zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Pliki do pobrania