Wójt Gminy Laskowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 28 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.


Pełna treść wraz z załącznikiem na stronie: https://bip.malopolska.pl/