Urząd Gminy w Laskowej informuje, że głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 roku odbędzie się w SZKOLE PODSTAWOWEJ W LASKOWEJ.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W LASKOWEJ NR 1

WEJŚCIE DO LOKALU OD STRONY DROGI POWIATOWEJ LIMANOWA – ŁOSOSINA DOLNA

Osiedla głosujące w danej komisji: Centrum, Nadole, Rozpite, ZałpaOBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W LASKOWEJ NR 7

WEJŚCIE DO LOKALU OD STRONY BOISKA SPORTOWEGO

Osiedla głosujące w danej komisji Odrończa, Dziedzicówka, Nowy Świat, Jeziornik, Jabłoniec, Bania, Zbójka, Widoma, Ptaszkówka, Kubówka


Wójt Gminy Laskowa

/-/ Piotr Stach