URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY LASKOWA ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Laskowa na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich termin dyżuru: 29 listopada 2017 roku (środa) godz. 9:00-11:30 miejsce:

Urząd Gminy Laskowa (pokój 21)

34 – 602 Laskowa 643


Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.