Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że do dnia 30 listopada 2017 r osoby pobierające stypendium socjalne winny dostarczyć do tut. ośrodka faktury bądź rachunki potwierdzające poniesione koszty na cele edukacyjne.