Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań Gminy Laskowa w 2016 r. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień i problemu przemocy: http://bip.malopolska.pl/uglaskowa/Article/get/id,1201419.html