Urząd Gminy Laskowa informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. w godz. od 6.00 - 19.00 odbędzie się trening powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, w ramach ćwiczenia pk. „RENEGADE - KAPER 15/I” organizowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ramach treningu nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny przez okres trzech minut) dotyczący zagrożenia z powietrza oraz sygnał odwołujący alarm (sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny przez okres trzech minut) o zagrożeniu z powietrza.

Uruchomienie syren będzie miało charakter wyłącznie ćwiczebny

Podstawa prawna:

§ 10 ust.3 i 4 rozporządzenia rady ministrów z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.