W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Laskowa, ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Laskowa. Pomoc rzeczowa dotyczy zmiany pokrycia dachowego, tylko budynków mieszkalnych.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy Laskowa pokój nr 25 lub ze strony www.laskowa.pl

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu Anny Gurgul w Urzędzie Gminy Laskowa, pok. Nr 25 oraz pod numerem telefonu 183300224.

ukryty