O G Ł O S Z E N I E !

Przewodniczący Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLI sesja Rady Gminy.

P o r z ą d e k o b r a d:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa na lata 2014 – 2026,
  3. udzielenia dotacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.