ukryty

Gminny ośrodek pomocy społecznej w laskowej informuje, iż w dniu16 czerwca 2014 będzie wypłacane stypendium szkolne. W związku z powyższym osoby pobierające stypendium socjalne winny zgłosić się do tut. ośrodka celem odebrania decyzji.