ukryty

Wójt Gminy Laskowa informuje, że ogłoszone na dzień 28 lutego 2014 r. godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Laskowej III rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 662/5 o pow. 0,0913 ha położoną w Laskowej zostały rozstrzygnięte.

Do III rokowań zgłosił się jeden uczestnik, który spełniał warunki:

  • cena wyjściowa do negocjacji - 36.000,00 zł.
  • cena zaproponowana przez uczestnika rokowań – 36.000,00 zł.
  • wadium –3.000,00 zł.
  • cena brutto – 44.280,00 złotych

w związku z powyższym nabywcami niezabudowanej działki nr 662/5 położonej w Laskowej są Państwo Grażyna i Józef Wiśniowski. Rokowania zostały zamknięte w dniu28 lutego 2014roku z chwilą podpisania protokołu.