SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i łączy działania setek tysięcy osób. Od początku działania Paczka dotarła do 249 835 potrzebujących. W przygotowanie mądrej pomocy w dotychczasowych edycjach projektu zaangażowało się 40377 wolontariuszy i 718 292 darczyńców, którzy zrobili Paczki. Łączna wartość pomocy przekazanej przez darczyńców  63 249 728 zł. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.

Pomóc można  wchodząc na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybierając rodzinę w potrzebie i przygotowując dla niej świąteczną paczkę.