W dniu 22.01.2014 roku  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, odbył się  XX Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa. Na scenie zaprezentowało się 12 grup kolędniczych, podzielonych na następujące kategorie:

 • grupa dziecięca,
 • grupa młodzieżowa,
 • grupa dorosłych.

Komisja Konkursowa w składzie: 

 1. Jadwiga Adamczyk - muzyk, MCK  “SOKÓŁ”  w  Nowym  Sączu, 
 2. Benedykt Kafel - etnograf, MCK  “SOKÓŁ”  w  Nowym  Sączu,
 3. Aleksander Smaga - muzyk, MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu,

po obejrzeniu wszystkich występów, przyznała następujące miejsca:

Grupa dziecięca:

I miejsce dyplom, okolicznościową  statuetkę  i nagrodę pieniężną przyznano grupie kolędniczej:

 • „ Z Szopką „ z Jaworznej.

Trzy równorzędne II miejsca dyplom, okolicznościową  statuetkę i nagrody pieniężne przyznano grupom kolędniczym:

 • „Z Gwiazdą „ z Laskowej,
 • „Z Gwiazdą” z Krosnej,
 • „Z Gwiazdą” ze Żmiącej.

III miejsce dyplom, okolicznościową  statuetkę i nagrodę pieniężną przyznano grupie kolędniczej:

 • „Z Gwiazdą” z Sechnej.

Dwa wyróżnienia dyplom, okolicznościową  statuetkę i nagrody pieniężne przyznano grupom kolędniczym:

 • „Z Konikiem” z Kamionki Małej,
 • „Z Turoniem” z Ujanowic.

Grupa młodzieżowa:

I miejsce, dyplom, okolicznościową  statuetkę i nagrodę pieniężną przyznano grupie kolędniczej:

 • „Z Szopką” z Ujanowic.

II miejsce, dyplom,  okolicznościową  statuetkę i nagrodę pieniężną przyznano grupie kolędniczej:

 • „Draby” z Laskowej.

Grupa dorosłych:

Dwa równorzędne I miejsce, dyplom, okolicznościową  statuetkę i nagrodę pieniężną przyznano grupom kolędniczym:

 • „Z Gwiazdą” z Jaworznej,
 • „Z Turoniem” z Laskowej.

Za ogromny wkład pracy w przygotowanie widowiska „Kolędnicy z Herodem” z Środowiskowego Domu Samopomocy z Ujanowic Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie oraz dyplom, okolicznościową  statuetkę i nagrodę pieniężną. Ponadto na  XV  Powiatowy Przegląd  Kolędniczy  „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Lubomierzu w dniu 25- 26.01.2014 roku  zakwalifikowano grupy kolędnicze:

 • „Z Szopką „ z Jaworznej,
 • „Z Szopką” z Ujanowic,
 • „Z Turoniem” z Laskowej,
 • „Z Gwiazdą” z Jaworznej.

Celem Przeglądu jest kultywowanie ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży. Ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej. Wyłonienie najlepszych artystycznie i merytorycznie dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych z terenu Gminy Laskowa. Grupy występowały we właściwych dla danego widowiska kolędniczego strojach i posiadały rekwizyty z odpowiednich materiałów. Przedstawiany program oraz instrumenty towarzyszące śpiewom odzwierciedlały tradycje kolędowania w regionie, z którego pochodzi grupa.

ukryty