Dnia 1.03.2023r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Ujanowic, Krosnej, Kamionki Małej, Jaworznej, Sechnej, Żmiącej i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Pani Dyrektor Moniki Miś.

Prezentowane doświadczenia i eksperymenty dotyczyły głównie procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień.

Zakres ich odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi zjawiskami.

Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych doświadczeń przez uczniów, które zawierały elementy zabawy, pobudzały uczniów do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. W trakcie pokazu eksperymentujący uczniowie byli nagradzani brawami.

Cały pokaz prowadziła Aneta Niezabitowska – Bielecka – nauczyciel chemii, oraz Regina Białk – nauczyciel fizyki.

Audytorium stanowili zaproszeni goście, a to:

Sekretarz Gminy Laskowa Jan Orzeł

Kierownik GZOSiP Bożena Chełmecka

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej Monika Miś

Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół biorących udział w spotkaniu.

Na zakończenie imprezy uczniowie demonstrujący ciekawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w XIV Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole.

Pani Dyrektor Monika Miś wraz z organizatorkami imprezy złożyła podziękowaniefundatorom nagród.

Są to:

Wójt Gminy Laskowa

Bank Spółdzielczy w Limanowej

ukryty