Akcje charytatywne Pomagam
Biulety Informacji Publicznej Facebook Wirtualny Spacer
 • 2023-03-31

  XVIII Spotkanie z twórczością Ks. Jana od biedronki

  Moim symbolem jest biedronka (boża krówka). Jeszcze w seminarium napisałem wiersz Modlitwa do świętego Jana od Krzyża: Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata i derkacz się odezwał, głuchy odgłos...

  XVIII Spotkanie z twórczością Ks. Jana od biedronki
 • 2023-03-27

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost

  W Gródku nad Dunajcem rozdano „Orły” tygodnika „Wprost”. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Wśród samorządowców gmin wiejskich nagrodzony został Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach....

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost
 • 2023-03-22

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa

  W dniu 22 marca 2023 roku. podpisano umowy na zadania pt.:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żmiącej; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznej i Strzeszycach, Krosnej, Kamionce Małej; Budowa studni...

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
 • 2023-03-15

  III Gminny Konkurs Fotograficzny

  Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 1 marca 2023 roku, podczas XIV Międzyszkolnego Spotkania Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem Dziwy fizyki i chemii, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej,...

  III Gminny Konkurs Fotograficzny
 • 2023-03-13

  Walne Zebranie Strażackie w Strzeszycach

  W dniu 11.03.2023 roku o godzinie 17:30 odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu został wybrany nowy zarząd w składzie:  Prezes: Wojciech Stach Naczelnik/wiceprezes: Maciej Jaśkiewicz Sekretarz: Grzegorz Kowalczyk Skarbnik: Janusz Pokrzywa...

  Walne Zebranie Strażackie w Strzeszycach
 • 2023-03-13

  Dzień Sołtysa w Żmiącej i spotkanie w Domu Samopomocy w Ujanowicach

  W sobotę, w Dniu Sołtysa zaszczycili gminę swoją obecnością Pan Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Pan Wicewojewoda Mateusz Małodziński oraz Pani Agnieszka Leokadia, aby złożyć życzenia Sołtysom z terenu Gminy Laskowa. Odbyło się również spotkanie w...

  Dzień Sołtysa w Żmiącej i spotkanie w Domu Samopomocy w Ujanowicach
 • 2023-03-08

  XIV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików

  Dnia 1.03.2023r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Ujanowic, Krosnej,...

  XIV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików
 • 2023-01-12

  XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa

  Zapraszamy na XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa, który odbędzie się w najbliższą środę 18 stycznia od godziny 13:00 w sali widowiskowej GOKSiT w Laskowej. https://laskowa.naszgok.pl/n,przeglad-grup-koledniczych-18-01-2023-r-zapraszamy

  XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa
2023-03-22

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

Informacja dotycząca wywozu nieczystości ciekłych

INFORMACJA Urząd Gminy Laskowa informuje, iż jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach” w związku z czym na chwilę obecną oczyszczalnia ścieków może przyjąć 10 m3 ścieków dowożonych na dobę. Nadmienia się, iż na czas rozbudowy można dostarczać nieczystości ciekłe także na inne pobliskie...

2023-03-21

Pożegnanie

Pożegnanie

Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 21 marca 2023 odeszła od nas Wspaniała Nauczycielka i Wychowawczyni Pani mgr Małgorzata Zelek. Spoczywaj w spokoju.

2023-03-20

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: wycinki, zwózki...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczy: wycinki, zwózki oraz kupna drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Laskowa 34-602 Laskowa 643 NIP: 737-12-83-697 REGON: 491892340 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - wycinki, zwózki oraz kupna drzewa z lasu stanowiącego własność Gminy Laskowa w szacowanych ilościach: 1)...

2023-03-14

Informacja z XLVI Sesji Rady Gminy

Informacja z XLVI Sesji Rady Gminy

I N F O R M A C J A ! Przewodnicząca Rady Gminy L a s k o w a informuje, że w dniu 14 marca 2023 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbyła się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała Nr XLVI/327/23...

2023-03-13

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr 13-14.03.2023

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr 13-14.03.2023

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr stopień: 2 prawd. 90% Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 45 km/h, w porywach około 90 km/h, lokalnie po północy do 100 km/h, z południa i południowego zachodu. Uwagi: Brak. Ważne: Od: 2023-03-13 14:14 Do: 2023-03-14 18:00 Czas wydania: 2023-03-13...

2023-03-10

Ogłoszenie o XLVI Sesji Rady Gminy

Ogłoszenie o XLVI Sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E ! Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 14marca 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się XLVInadzwyczajnasesja Rady Gminy. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa...

2023-03-09

Informacja o Zebraniach Wiejskich.

W dniach od 15 marca do 2 kwietnia odbędą się w sołectwach Zebrania Wiejskie, których głównym tematem będzie przedstawienie przez Wójta Gminy Laskowa informacji z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok oraz założeń budżetu gminy na 2023 r.  W załączeniu przedstawiamy szczegółowy harmonogram zebrań.

2023-03-09

Komunikat Urzędu Gminy Laskowa w sprawie kontroli szamb...

Komunikat Urzędu Gminy Laskowa w sprawie kontroli szamb i oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda nieruchomość na terenie Gminy Laskowa posiadająca zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków musi być skontrolowana przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy co najmniej raz na dwa lata. Zakres kontroli obejmować...

2023-03-07

Ogłoszenie Wójta o naborze wniosków o dofinansowanie z...

Wójt Gminy Laskowa ogłasza nabór wniosków na bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wybrany wniosek zostanie złożony przez Wójta Gminy do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w...

2023-03-03

Nabór wniosków w konkursie - Aktywizacja Młodzieży w...

New Europe Foundation, operator konkursu, informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie, w którym do zdobycia są granty w wysokości do 15 000 złotych. O środki mogą ubiegać się organizacje młodzieżowe, które chcą zrealizować inicjatywy zwiększające aktywność społeczną młodzieży i jej zaangażowanie w życie publiczne. Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się 15 lutego i...

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności  |