Akcje charytatywne Pomagam
Biulety Informacji Publicznej Facebook Wirtualny Spacer
 • 2023-03-31

  XVIII Spotkanie z twórczością Ks. Jana od biedronki

  Moim symbolem jest biedronka (boża krówka). Jeszcze w seminarium napisałem wiersz Modlitwa do świętego Jana od Krzyża: Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata i derkacz się odezwał, głuchy odgłos...

  XVIII Spotkanie z twórczością Ks. Jana od biedronki
 • 2023-03-27

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost

  W Gródku nad Dunajcem rozdano „Orły” tygodnika „Wprost”. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu. Wśród samorządowców gmin wiejskich nagrodzony został Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach....

  Wójt Gminy Piotr Stach uhonorowany Orłami tygodnika Wprost
 • 2023-03-22

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa

  W dniu 22 marca 2023 roku. podpisano umowy na zadania pt.:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żmiącej; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznej i Strzeszycach, Krosnej, Kamionce Małej; Budowa studni...

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
 • 2023-03-15

  III Gminny Konkurs Fotograficzny

  Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna 1 marca 2023 roku, podczas XIV Międzyszkolnego Spotkania Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem Dziwy fizyki i chemii, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej,...

  III Gminny Konkurs Fotograficzny
 • 2023-03-13

  Walne Zebranie Strażackie w Strzeszycach

  W dniu 11.03.2023 roku o godzinie 17:30 odbyło się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu został wybrany nowy zarząd w składzie:  Prezes: Wojciech Stach Naczelnik/wiceprezes: Maciej Jaśkiewicz Sekretarz: Grzegorz Kowalczyk Skarbnik: Janusz Pokrzywa...

  Walne Zebranie Strażackie w Strzeszycach
 • 2023-03-13

  Dzień Sołtysa w Żmiącej i spotkanie w Domu Samopomocy w Ujanowicach

  W sobotę, w Dniu Sołtysa zaszczycili gminę swoją obecnością Pan Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Pan Wicewojewoda Mateusz Małodziński oraz Pani Agnieszka Leokadia, aby złożyć życzenia Sołtysom z terenu Gminy Laskowa. Odbyło się również spotkanie w...

  Dzień Sołtysa w Żmiącej i spotkanie w Domu Samopomocy w Ujanowicach
 • 2023-03-08

  XIV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików

  Dnia 1.03.2023r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z Ujanowic, Krosnej,...

  XIV Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików
 • 2023-01-12

  XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa

  Zapraszamy na XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa, który odbędzie się w najbliższą środę 18 stycznia od godziny 13:00 w sali widowiskowej GOKSiT w Laskowej. https://laskowa.naszgok.pl/n,przeglad-grup-koledniczych-18-01-2023-r-zapraszamy

  XXVII Przegląd Grup Kolędniczych Gminy Laskowa
2015-05-04

Pierwszy Dzwonek

Urząd Gminy w Laskowej zawiadamia o realizacji program „Pierwszy dzwonek”. Program polega na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Wsparcie udzielane jest w wysokości do 150,00 zł uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód...

2015-04-30

Stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015

Stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że do dnia 29 maja 2015 roku, osoby pobierające stypendium socjalne winny dostarczyć do tut. Ośrodka faktury bądź rachunki potwierdzające poniesione koszty na cele edukacyjne oraz oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny celem wypłaty II raty stypendium.

2015-04-30

Zaproszenie do programu "derby artystyczne' 2015

Organizatorzy II edycji międzyregionalnego programu "Derby Artystyczne' 2015" - Prezentacje Twórców Kultury, realizowanego w ramach Projektu "Integracja Sztuki" zapraszają Artystów - malarzy, grafików i plastyków - do udziału w okolicznościowym Programie i prezentacji prac autorskich.

2015-04-29

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Laskowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz, 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa oraz na stronie internetowej www.laskowa.pl na okres21 dni tj. od 30...

2015-04-27

Informacja o VII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa, odbyła się VII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.,Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...

2015-04-20

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. (tj. piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się VII sesja Rady Gminy.        Porządek obrad:Otwarcie sesji.Przyjęcie protokołów z VI sesji Rady Gminy.Wystąpienia zaproszonych gości.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.Podjęcie uchwał w sprawie:...

2015-04-16

Upływa termin zgłaszania kandydatów do OKW

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., dnia 17 kwietnia2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Laskowa w pokoju nr 9 w terminie do dnia...

2015-04-15

Wiosenny przegląd koni

Wiosenny przegląd koni

Nawiązując do pisma Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie z dnia 26.02.2015 r. Urząd Gminy w Laskowej informuje, że wiosenny przegląd koni odbędzie się w dniu 30.06.2015 roku:           - godz. 10:30w miejscowości Kobyłczyna - na posesji Pana Zelek Michał Kobyłczyna 19 - godz. 13:00 w miejscowości Żmiąca - ...

2015-04-10

Kurs Instruktora Turystyki

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności: turystyka rowerowa. Termin: 18.-19. kwiecień. (sobota-niedziela) Miejsce: Niepołomice (pow. wielicki) Koszt: 280,00zł / osoba Szczegóły: http://ttpik.pl/kurs-instruktora-turystyki-kwalifikowanej/32-instruktor-turystyki-kwalifikowanej-turystyka-rowerowaAbsolwenci kursów mogą pełnić funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki kwalifikowanej.Więcej informacji udzieli Państwu:Agnieszka Ponikiewska Koordynator Biura Projektów tel. 606...

Projekt strony: ESC SA - Aplikacje internetowe

Urząd Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643, gmina@laskowa.pl

tel.: (18) 33 00 210, fax: (18) 33 00 226   |   Deklaracja dostepności  |