Osoba do kontaktu:

Jan Orzeł
Numer telefonu: 183333076
Adres e-mail: sekretarz@laskowa.iap.pl


Do otworzenia prezentacji potrzebny jest płatny program PowerPoint wchodzący w skład oprogramowania Microsoft Office, bądź darmowa przeglądarka PowerPoint Viewer do pobrania stąd.

Pliki do pobrania