Samorząd Gminy Laskowa, dziękuje Pani Wicepremier Beacie Szydło za przyjazd i spotkanie z Mieszkańcami Gminy Laskowa. Wszystkim uczestnikom spotkania, dziękujemy za tak liczne przybycie.

         

Piotr Stach
pełniący funkcję
Wójta Gminy Laskowa

ukryty