Biulety Informacji Publicznej Facebook

Aktualności

 • Dofinansowanie - odnawialne źródła energii

  Dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii

  2017-07-14

 • Uchwała antysmogowa

  Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje  uchwała antysmogowa dla całego regionu (uchwała z dnia 27.01.2017r.  nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego), wprowadzająca na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w...

  2017-07-06

 • Program usuwania azbestu

  PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LASKOWA DO ROKU 2032 do pobrania poniżej

  2017-02-03

 • Śmieci 2017

  Zakaz palenia śmieci !!! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2017-02-01

 • 500+

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można składać w tut. Ośrodku od 1 kwietnia 2016r. Wniosek trzeba będzie składać co rok w...

  2016-03-04

 • Punkt Porad Prawnych

  Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W związku z powyższym w budynku Urzędu Gminy Laskowa ma siedzibę Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych. Punkt czynny...

  2016-02-15

 • Telefony alarmowe

  W godzinach pracy Urzędu Gminy:tel. 183300210fax. 183300226                                Po godzinach pracy Urzędu Gminy:tel. 660 435 005...

  2016-02-04

 • Informacja - telefony

  Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt gminy. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków...

  2016-02-04

 • Śmieci 2016

  Zakaz palenia śmieci !!!W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma...

  2015-12-11

 • Przepisy prawne

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 luty 1964 r. tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 583)Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia...

  2015-09-08