W związku z rezygnacją z funkcji radnego Piotra Stacha, Rada Gminy Laskowa na XLV sesji w dniu 5 czerwca 2018 r. dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Nowym Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Michał Kogutowicz.

ukryty