ukryty

Gminne Dożynki rozpoczęły się uroczystym poświęceniem wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym barwny korowód udał się na Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowaną w Kaplicy Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Strzeszycach, którą odprawił ks. Wiesław Dzięgiel Proboszcz Parafii Ujanowice w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa.

Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony przez zespół regionalnyJakubkowianie z Łososiny Dolnej udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek Maria Uryga i Tadeusz Klimek obdarowali Wójta Gminy Laskowa Czesława Stanisławczyka chlebem, miodem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów.

Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XX Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.

Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda - etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria wieńców tradycyjnych:

Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł. przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Krosnej.

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc,
  • Grupie Wieńcowej z Kamionki Małej.

Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężnąew wysokości po 500 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Ujanowic,
  • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej.

Kategoria wieńców współczesnych - artystycznych:

Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Laskowej,
  • Grupie Wieńcowej z Sechnej.

Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł. każda przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
  • Grupie Wieńcowej z Jaworznej.

Ponadto Komisja Konkursowa typuje na XIX Dożynki Województwa Małopolskiego w Bobowej, 27 sierpnia 2017 roku, wieniec dożynkowy z Krosnej.

Natomiast na Pielgrzymkę Rolników – Jasnogórskie Dożynki w Częstochowie, 2-3 września 2017 roku, Grupę Wieńcową ze Strzeszyc.

Wszystkie Grupy Wieńcowe za wykonane wieńce dożynkowe otrzymały nagrody pieniężne. Nagrody wręczyli: Wiesław Janczyk – Vice Minister Finansów, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Czesław Stanisławczyk – Wójt Gminy Laskowa, Piotr Stach – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Jolanta Grzegorzek – Radna Powiatu Limanowskiego.

Wszyscy zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.

Bardzo ciepło został przyjęty program w wykonaniu dziecięcego zespołu ze Strzeszyc. Czas umilał koncert zespołu DH Tvrdošanka. Gwiazdą wieczoru byli ”Lachersi”. Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem "Banitas".

Pomimo niesprzyjającej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.


Szanowni Mieszkańcy

Z okazji Święta Plonów jakie w ostatnią niedzielę obchodziliśmy w naszej gminie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom, którzy swoje życie związali z pracą na roli i pomimo trudnych dla polskiego rolnictwa czasów pozostali wierni tradycji swoich przodków.

Dziękuję za Wasz trud i za wasze poświęcenie.

Dziękuję za Waszą dbałość o ziemię ojców, o kulturę i o tradycję przekazaną kiedyś Wam a dziś przekazywaną przez Was kolejnym pokoleniom.

Wszystkim rolnikom jak również ludziom innych zawodów związanych z produkcją rolną życzę zdrowia, radości i wszelkiej satysfakcji z pracy, która nam wszystkim przynosi chleb powszedni - Szczęść Boże!


Czesław Stanisławczyk

Wójt Gminy Laskowa

        

Podziękowanie dla organizatorów dożynek

W imieniu własnym oraz samorządu Gminy Laskowa i gości obecnych na uroczystościach dożynkowych dziękuję wszystkim Mieszkańcom Strzeszyc na czele z Panią Sołtys Marią Joniec i z Panią Radną Marią Grzegorzek za ogrom pracy włożonej w przygotowanie obchodów Święta Plonów, które w Strzeszycach miało wyjątkowy charakter. Dziękuję Starostom dożynek Pani Marii Uryga i Panu Tadeuszowi Klimkowi. Dziękuję Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeszycach za udział w przygotowaniach i za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości.

Składam serdeczne - Bóg zapłać – kapłanom, ks. Wiesławowi Dzięgielowi, ks. Józefowi Cieśli, ks. Andrzejowi Wanatowi, ks. Stanisławowi Węgrzynowi, ks. Markowi Wójcikowi, ks. Markowi Kicie, ks. Józefowi Treli za odprawienie uroczystej Mszy św. w intencji rolników.

Dziękuję Panu dyrektorowi Zdzisławowi Pajorowi i pracownikom GOKSiT w Laskowej za wszelką pomoc w zorganizowaniu dożynek.

Słowa podziękowania pragnę przekazać także wszystkim Sołtysom oraz Paniom i Panom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych.

Dziękuję za życzliwość jaką zawsze spotykam u Mieszkańców Strzeszyc.

Wieś Strzeszyce to miejsce wyjątkowe, które w szczególny sposób wpisuje się w odpowiedź na apel skierowany niegdyś przez Papieża Polaka do polskich Rolników: „ Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie — jak u dobrego gospodarza — miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją .” Dziękując jeszcze raz wszystkim Strzeszyczanom życzę aby ten Wasz, uświęcony tradycją, uroczy zakątek naszej Gminy zachował swój niepowtarzalny charakter dla przyszłych pokoleń.

z wyrazami wdzięczności i szacunku


Czesław Stanisławczyk

Wójt Gminy Laskowa

GALERIA