Do dnia 8 maja 2019 r. do godz. 15:30 w sołectwie Jaworzna nie został zgłoszony żaden kandydat na sołtysa w Wyborach Sołtysów gminy Laskowa zarządzonych na dzień 2 czerwca 2019 r. W związku z powyższym termin zgłaszania kandydatów na sołtysów w sołectwie Jaworzna ulega przedłużeniu do dnia 15 maja 2019 r.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na sołtysów można składać do Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysów w Laskowej codziennie w dni robocze do dnia 15 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Laskowa.

Siedziba Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołtysów w Laskowej mieści się w budynku Urzędu Gminy Laskowa I piętro pok. Nr 9.

Pliki do pobrania