ukryty

Co roku w sezonie grzewczym, na terenie powiatu limanowskiego dochodzi do kilkudziesięciu pożarów sadzy w kominach w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa ilości zdarzeń tego rodzaju. W roku 2018 odnotowano aż 91 przypadków zapalenia się sadzy w kominie. Za każdym razem konieczna była interwencja Państwowej lub Ochotniczej Staży Pożarnej.

Jak wynika z prowadzonych statystyk bezpośrednią przyczyną tych zdarzeń są zaniedbania i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, których dopuszczają się właściciele budynków. Brak systematycznego czyszczenia przewodów dymnych i spalinowych oraz niewłaściwa eksploatacja kotłów to główne przyczyny przypadków zapaleń sadzy w kominie. Aby uniknąć pożaru sadzy w kominie należy przed każdym sezonem grzewczym, jak również w jego trakcie regularnie przeprowadzać rzetelną kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Należy wówczas sprawdzić drożność oraz szczelność komina. Nagromadzoną sadzę usunąć, a wykryte pęknięcia przewodu naprawić. Zaleca się, aby kontrolę stanu

technicznego przewodu kominowego powierzać osobom posiadającym uprawnienia kominiarskie. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych jest jednym z obowiązków ciążących na właścicielach budynków wynikających wprost z przepisów prawa. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych określona została częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. Równie ważnym elementem w zapobieganiu wystąpieniu pożaru sadzy w kominie jest właściwa eksploatacja kotła oraz dobór odpowiedniego paliwa. Niewłaściwe użytkowanie oraz stosowanie paliwa innego niż zalecane przez producenta powoduje, że w kotle następuje proces niecałkowitego spalania. Wtedy niespalona część paliwa pozostaje w postaci sadzy, która osadza się w przewodzie kominowym. Szczegółowe warunki eksploatacji oraz wymagane parametry paliwa zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej danego kotła. Należy pamiętać również o tym, że często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia ich mieszkańców tlenkiem węgla potocznie zwanym czadem. Zatem dopuszczając się zaniedbań przy utrzymywaniu przewodów kominowych narażamy się nie tylko na straty materialne, ale również narażamy siebie i najbliższych na utratę zdrowia, a nawet życia.