Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.30 w sali obrad Urzędu Gminy Laskowa odbędzie się V sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.