Utworzony został nowy punkt informacyjny dotyczący programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt informacyjny będzie się mieścił w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, bud. B, pok. 347 (3 piętro) i będzie czynny raz w miesiącu.


Po raz pierwszy punkt informacyjny będzie czynny w dniu 25.04.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.00.


Informacja o kolejnych terminach konsultacji będzie przekazywana na bieżąco, po ich ustaleniu.

Pliki do pobrania